BzzWare AS ble stiftet høsten 2003 for å drive med drift og utvikling av nettverksløsninger.

Selskapet er blandt de ledende i landet når det gjelder å lever løsninger for skoler, spesielt med tanke på å utnytte mulighetene i som finnes i fri programvare. Gjennom samarbeid med leverandører av brukt maskinvare kan vi raskt og rimelig sette opp effektive løsninger, som i større eller mindre grad benytter fri programvare.

Vi har siden oppstarten utelukkende levd av inntekter fra våre kunder, via driftstjenester eller konsulenttjenester, uten offentlig støtte.